Η Παράταξη μας
Αρχική Η Παράταξη μας

Η Παράταξη μας

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΣΚ ΑμεΑ

Ιδρύεται και λειτουργεί στο χώρο των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων και των ΑμΕΑ συνδικαλιστική παράταξη με την επωνυμία ΕΣΚ ΑμΕΑ. Στους κόλπους της περιλαμβάνει τους ανάπηρους, τους χρόνιους πάσχοντες και γενικότερα τα ΑμΕΑ, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε νομολογία. Περιλαμβάνει επίσης τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών που αντικειμενικά δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν όπως τα παιδιά με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο DOWN και γενικότερα με βαριές αναπηρίες. Περιλαμβάνει επίσης γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων αναπήρων παιδιών και παιδιών ΑμΕΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Στο χώρο των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων και γενικότερα των ΑμΕΑ, εδώ και χρόνια δημιουργούνται, συσσωρεύονται και παραμένουν ανεπίλυτα τεράστια προβλήματα, τα οποία γεννήθηκαν εξ' αιτίας της πολιτικής που ασκήθηκε σε τούτο τον τόπο, από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και από την ΕΕ, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Για να προστατεύσουμε λοιπόν τις κατακτήσεις μας και τα δικαιώματά μας, και για να τα διευρύνουμε ακόμα παραπέρα, όλο και περισσότεροι από εμάς συνειδητοποιούσαμε και συνειδητοποιούμε καθημερινά την ανάγκη οργάνωσης και αγωνιστικής παρέμβασης αυτού του χώρου, προκειμένου να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που υπάρχουν και δρουν στους διάφορους χώρους των αναπήρων και των ΑμΕΑ, αλλά προπάντων οι ηγετικές τους ομάδες έχουν ενσωματωθεί πλήρως με αντιλήψεις και λογικές που σήμερα κυριαρχούν, όπως ο μονόδρομος του Μάαστριχτ, η ΟΝΕ, η λεγόμενη ελεύθερη αγορά εργασίας, η παγκοσμιοποίηση κλπ, αντιλήψεις βέβαια και λογικές που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και επιζήμιες για τα πραγματικά μας συμφέροντα. Και μάλιστα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες επιλογές τους, έχουν προσαρμόσει ανάλογα και την δράση και την πρακτική τους.

Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων των παραπάνω, παρατηρείται ο μαρασμός και η απομαζικοποίηση των οργανώσεων οι οποίες με κύρια ευθύνη αυτών των ηγεσιών μετατρέπονται αντί για όργανα πάλης και διεκδίκησης των πραγματικών συμφερόντων μας, σε όργανα συναίνεσης και συμβιβασμού, σε όργανα περάσματος μιας αντιαναπηρικής πολιτικής που παρατεταμένα εφαρμόζεται στο χώρο των αναπήρων και των ΑμΕΑ, ως παρακλάδι της γενικότερης βέβαια αντιλαϊκής πολιτικής που υπαγορεύουν στις κυβερνήσεις του τόπου μας τα ντόπια και ξένα οικονομικά συμφέροντα καθώς και τα διάφορα πολιτικά κέντρα αποφάσεων.

Από τα ίδια λοιπόν τα πράγματα γεννήθηκε η ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας μιας συνδικαλιστικής δύναμης στον αντίποδα όλων των παραπάνω, μιας δύναμης δηλαδή που με τη δράση της σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση θα αποτελεί τον αγωνιστικό πόλο συσπείρωσης και συστράτευσης όλων εκείνων των αναπήρων που έχουν επιλέξει ή που θα επιλέξουν το δρόμο της πάλης και του αγώνα και όχι το δρόμο της συναίνεσης και του συμβιβασμού.

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Η βαρβαρότητα του κοινωνικού συστήματος του οποίου ζούμε, τα εγκλήματα της νέας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων, καθώς και η ολομέτωπη επίθεση που εξελίσσεται παγκόσμια με στόχο την αφαίρεση από τους λαούς σημαντικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την χειροτέρευση καθημερινά της ζωής εκατοντάδων εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, γεγονός που βέβαια επιδρά ακόμα πιο πολύ αρνητικά στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και φυσικά και σε μας τους ανάπηρους καθώς και στις οικογένειές μας.
Γι' τούτο λοιπόν η ΕΣΚ ΑμΕΑ θεωρεί ύψιστο καθήκον της την αγωνιστική συμπαράταξη μ' εκείνες τις δυνάμεις του λαού που αγωνίζονται και παλεύουν κατά αυτής της νέας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων και κατά της εξάρτησης της χώρας μας απ' τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ. Η ΕΣΚ ΑμΕΑ συμπαρατάσσεται επίσης μ' εκείνες τις δυνάμεις που αγωνίζονται και παλεύουν για γενικότερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στον τόπο μας, γιατί γνωρίζει πολύ καλά και πιστεύει βαθιά, ότι μόνο με την καθιέρωση λαϊκών θεσμών στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική και γενικότερα στην ανάπτυξη του τόπου προς όφελος του λαού, μόνο τότε θα δημιουργηθούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επίλυση και των δικών μας σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων.

Θέλοντας να δώσουμε με σαφήνεια, το πολιτικό κοινωνικό - ιδεολογικό και συνδικαλιστικό μας στίγμα, παραθέτουμε τις βασικές προγραμματικές θέσεις και αρχές μας, για τις οποίες εμείς θ' αγωνιζόμαστε χωρίς υποχωρήσεις, χωρίς συμβιβασμούς.
1ον ʼσκηση δημόσιας κοινωνικής πολιτικής βασικά χαρακτηριστικά της οποίας θα πρέπει να είναι τα παρακάτω:
. α) Μέτρα για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη αντιμετώπιση της κάθε αναπηρίας.
. Β) Η ολόπλευρη νοσοκομειακή αλλά και εξωνοσοκομειακή υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των κατηγοριών που την έχουν ανάγκη, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις πιο βαριές περιπτώσεις, όπως των χρονίως πασχόντων, των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες κλπ.
. Γ) Η θέσπιση με νόμο κοινωνικής σύνταξης, με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών της κάθε αναπηρίας και η άσκηση επιδοματικής πολιτικής, κατά τέτοιο όμως τρόπο που να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα προβλήματα και οι ανάγκες της κάθε κατηγορίας, αφετέρου όμως να μην λειτουργεί αυτή ανασταλτικά στη δυνατότητα και στη διάθεση του ανάπηρου για επαγγελματική ένταξή του.
2ον Η καθιέρωση συστήματος σύγχρονης δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής με στόχο την ολόπλευρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των αναπήρων και των ΑμΕΑ. Ένα από τα βασικά εργαλεία της άσκησης αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι η λειτουργία σύγχρονων ειδικών μονάδων πολλαπλών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να παρέχεται η αναγκαία γενική ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και αγωγή.
3ον Διασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους ανάπηρους και τα ΑμΕΑ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της κάθε περίπτωσης. Βασική συνιστώσα σ' αυτή την πολιτική εκτός από το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο και τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι η σύσταση και λειτουργία καλά οργανωμένων και σχεδιασμένων ειδικών προστατευόμενων εργαστηρίων.
4ον Διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανθρώπινη διαβίωση και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι
. Α) Η ουσιαστική παρέμβαση στον εργονομικό σχεδιασμό των μεγαλουπόλεων καθώς και στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, έτσι ώστε να διευκολύνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η πρόσβαση, η μετακίνηση και η κυκλοφορία των αναπήρων.
. Β) Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων και της κατάλληλης υποδομής για την άσκηση μαζικού αθλητισμού καθώς και την ενασχόληση των αναπήρων και των ΑμΕΑ με κάθε είδους πολιτιστικές δραστηριότητες.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η ΕΣΚ θεωρεί ως υπέρτατα αγαθά και δικαιώματα την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ειδική εκπαίδευση και αγωγή, την επαγγελματική αποκατάσταση, την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, όχι μόνο για τους ανάπηρους, αλλά και για ολόκληρο το λαό. Δικαιώματα και αγαθά που η πολιτεία οφείλει να προσφέρει στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Αντιπαλεύουμε κάθε λογική μετατροπής των παραπάνω σε εμπορευματικά άρα και επικερδή προϊόντα και εναντιονόμαστε στη λογική της ψευτοφιλανθρωπίας με οποιαδήποτε πρόσωπο και αν αυτή ασκείται.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η ΕΣΚ ΑμΕΑ αγωνίζεται και παλεύει για την ανάπτυξη σε όλους τους χώρους ενός ισχυρού - μαζικού - πολιτικοποιημένου - ταξικού σ.κ. με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αγωνίζεται και παλεύει για τη συγκρότηση και λειτουργία σε κάθε χώρο μιας μόνο πρωτοβάθμιας και β' βάθμιας οργάνωσης, με σύστημα εκλογής την γνήσια απλή αναλογική.
Η ΕΣΚ ΑμΕΑ αγωνίζεται και παλεύει προκειμένου η ΕΣΑΕΑ να αλλάξει ουσιαστικά τους προσανατολισμούς στη λειτουργία και στη δράση της, με στόχο τη μετατροπή της σε ένα τριτοβάθμιο όργανο που θα αγωνίζεται, θα προασπίζει και θα διεκδικεί τα συμφέροντα όλων των αναπήρων και των ΑμΕΑ. Η καθιέρωση της γνήσιας απλής αναλογικής σε όλα τα καταστατικά όργανα της ΕΣΑΕΑ, η εξάλλειψη και η διαγραφή των αναπήρων μαϊμούδες από την οργάνωση, η κατάργηση και η διαγραφή των λεγόμενων συλλόγων φίλων των ΑμΕΑ, η λήψη μέτρων για την αποφυγή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των όποιων διπλοψηφιών, η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του όλου κασθεστώτος που αφορά τις οργανώσεις μέλη και ιδιαίτερα τους νομαρχιακούς συλλόγους κλπ, είναι ορισμένα από τα μέτρα που η ΕΣΚ θα αγωνίζεται και θα παλεύει για την άμεση εφαρμογή τους, προκειμένου να επιτευχθεί σε κάποιο έστω βαθμό ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία αυτής της οργάνωσης.

Λειτουργία της ΕΣΚ ΑμΕΑ
Η ΕΣΚ ΑμΕΑ συγκροτείται και λειτουργεί πανελλαδικά με βάση τη διακηρυγμένη της ιδεολογία, τις προγραμματικές αρχές της καθώς και τις θέσεις της για τα γενικότερα και τα ειδικότερα ζητήματα, όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω.
Ανώτατο, αποφασιστικό και καθοδηγητικό όργανο της παράταξης είναι η πανελλαδική της ολομέλεια η οποία συγκαλείται σε τακτά διαστήματα και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η ολομέλεια εκλέγει εκτελεστική γραμματεία, ο αριθμός των μελών της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Επίσης, η ΕΣΚ ΑμΕΑ για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της διατηρεί ταμείο. Οι οικονομικοί της πόροι προέρχονται από διάφορες δραστηριότητες όπως bell ross replica συνεστιάσεις λαχειοφόρους αγορές, κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και από τις συνδρομές των επιμέρους παρατάξεων ή των φυσικών προσώπων, μελών και φίλων της, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ποσό στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Η ΕΣΚ ΑμΕΑ δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των παρατάξεων που δρουν στους επιμέρους χώρους. Ωστόσο όμως συντονίζει βοηθάει και υποστηρίζει ολόπλευρα αυτές τις παρατάξεις στον αγώνα τους για τα ειδικότερα και για τα γενικότερα ζητήματα. Σε ότι αφορά τις συνεργασίες είτε με άλλες δυνάμεις είτε με μεμονωμένα άτομα, η ΕΣΚ ΑμΕΑ τις εξετάζει και τις πραγματοποιεί πάντοτε στη βάση αρχών και στη βάση συμφωνιών σε κεντρικά τουλάχιστον ζητήματα με στόχο πάντοτε την καλύτερη δυνατή προώθησή τους σε όφελος βέβαια των αναπήρων και των ΑμΕΑ

-=.=-

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2011 10:30)