ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 2643/98
Αρχική Ανακοινώσεις Σ.Ε.Α.ΑΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 2643/98

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 2643/98

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 2ας Ιανουαρίου 2015,

κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του

Συντάγματος απαγορεύεται η έκδοση πράξεων διορισμού ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών

διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, αναστέλλονται: η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14

αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν. 2643/98

Η έναρξη των αιτήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.

Από τον ΟΑΕΔ

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 31 Ιανουάριος 2015 13:08)